Protokół 29.11.2004

 

Nr 0063-1(14)2004

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2004 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak.

Przebieg posiedzenia został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

 

1.        Przedstawienie założeń budżetowych Wójta Gminy na rok 2005.

2.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Skarbnik Gminy omówiła założenia budżetowe na 2005 rok..

Komisja omówiła zmiany jakie należy uwzględnić w projekcie budżetu.

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów omówiła projekty stawek podatkowych na 2005 rok.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że stawki podatkowe wymagają uporządkowania i proponuje obniżyć stawkę podatku leśnego nie o 38% jak jest w projekcie, ale o 28% w stosunku do stawki bazowej. W wyniku tego cena sprzedaży jednego metra sześciennego wyniesie nie 74,65 złotych a 86,69 złotych.

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek.

Przewodniczący Komisji proponuje poprawkę proponowanej stawki podatku rolnego polegającą na obniżeniu średniej ceny skupu żyta nie o 40%, ale o 30% w stosunku do kwoty bazowej tak aby wynosiła ona nie 22,60 złotych a 26,37 złotych za kwintal.

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek.

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (5 grudnia 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (3 stycznia 2005, 11:21:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579