Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 24 lutego 2014 r. od godz. 15:00 do godz. 16:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 24  lutego          2014 r. od godz. 15:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, Zastępcą  Wójta Jan Jaworski,  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Posiedzenie Komisji  prowadził  Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesje.
2. Wolne wnioski.

Ad.1. Materiały na sesje.

Komisja zapoznała się z projektami uchwal na sesję.

Ad.2. Wolne wnioski.

Brak.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (11 lipca 2014, 09:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797