Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 października 2015 r.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 października 2015 r., o godz. 14:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Łukasz Chmielewski, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka oraz pan Edmund Łączny.
Porządek posiedzenia:

1.Analiza wpływów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w latach 2013,2014 i i półrocze 2015.
2. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski

Ad.1. Analiza wpływów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w latach 2013,2014 i i półrocze 2015.
Kierownik Beata Kruszka przedstawiła analizę wpływów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w latach 2013,2014 i i półrocze 2015.
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o przedstawienie listy osób i podmiotów, którym  w 2015 roku umorzono podatek.
Kierownik Beata Kruszka wyjaśniła, że taką informację będzie można podać dopiero w czerwcu 2016 r. Na tę chwilę są znane dane za 2014 rok.
Informację na temat kontroli podatkowych prowadzonych na terenie gminy Białe Błota przedstawił inspektor Łukasz Chmielewski.

Ad.2 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest zaniepokojony, iż do dnia dzisiejszego nic nie mówi się jeszcze o projekcie budżetu gminy na 2016 rok.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawowy termin na przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały to jest dzień 15.11. Na tę chwilę dopiero wstępnie rozmawiano z Wójtem Gminy o wysokości stawek podatków. Ponadto nie są jeszcze nawet ogłoszone wszystkie stawki ministerialne. Sam budżet musi być uchwalony do 31.12, a wyjątkowych przypadkach do 31.01.
Komisja podjęła dyskusje nt. kanalizacji.

Komisja przegłosowała następujące wnioski:

1. o rozważenie możliwości zatrudnienia pracownika w Referacie Budżetu i finansów. Powyższy wniosek uzasadniamy tym, że w ostatnim okresie w służbie finansowej zlikwidowano dwa etaty, co w znacznym stopniu utrudnia realizację ciągle wzrastających zadań;
2. o przedstawienie aktualnej informacji o realizacji wniosku na dofinansowanie unijne inwestycji” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo w zakresie ilości przyłączonych posesji do wybudowanej sieci oraz ilości mieszkańców na 1 km sieci- oraz określenia spełnienie wniosku do zakończenia tego rozliczenia.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 października 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2016, 11:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374