Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 grudnia 2015 r.


PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia  Komisji  Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 grudnia 2015 r., o godz. 12:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie radni gminy Białe Błota oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Jan Czekajewski  i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Porządek posiedzenia:
1.Budżet na 2016 r.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski
Na Komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.1. .Analiza budżetu gminy  na 2016 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwrócił się do Wójta Gminy Białe Błota o przedstawienie ewentualnych zmian  do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z z rozstrzygnięciem przetargu na śmieci, należy zmniejszyć o 342 000,00 zł wydatki.

Przewodniczący RG poinformował, że do Rady Gminy Białe Błota wpłynął wniosek mieszkańców  ul. Storczykowej z Kruszyna Krajeńskiego. - radni zdecydowali, że tematem zajmie się Rada Gminy dopiero w 2017 roku.

Wójt Gminy zaproponował, zdjęcie 22 000,00 zł z Działu Informatyka, 60 000,00 zł  z działu Pomocy Społecznej z zasiłków celowych, a w Dziale Administracja Publiczna zmienić kwotę z 203 000,00 zł na 195 000,00 zł. - radni poparli wniosek Wójta

Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował pozostawienie na oświetlenie tylko kwot przewidzianych w funduszach sołeckich.
Radna Alina Puppel zaproponowała, aby dać sołectwom tę samą kwotę na lampy, która jest zabezpieczona w funduszu sołeckim. - wniosek radnego Rafała Barsukiewicza został poparty przez radnych.

Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował wykreślenie 5 000 zł ze Straży Pożarnej. - radni poparli ww. wniosek.

Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował zdjęcie z budżetu gminy 2% na podwyżki dla pracowników Urzędu Gminy- radni poparli ww. wniosek.

Przewodniczący RG zaproponował pozostawienie środków  na administrację i oświatę na poziomie z 2015 roku – radni poparli ww. wniosek.

Zastępca Wójta zaproponował wykreślenie zapisu  dot. komunikacji w zakresie zniżki dla rodzin wielodzietnych- radni poparli ww. wniosek.

Radny Rafał Barsukiewicz zapytał jaka jest kwota rezerwy w 2015 roku?
Skarbnik Gminy  powiedziała, że kwota nadwyżki wynosi 145 000 zł. Nie wykorzystane środki tworzą wolne środki, które są do dyspozycji w następnym roku. 

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na ośrodek kultury w 2016 planuje się przeznaczyć większą kwotę niż w roku 2015. A  ponadto w ubiegłym roku była zabezpieczona kwota 85 000 zł na festiwal tańca. W 2015 r. ograniczeniu uległa powierzchnia GCK.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że GCK nie ponosi kosztów utrzymania, bo siedziba znajduje się w Gimnazjum.
Radni zapoznali się z planem finansowo- merytorycznym GCK na 2016 r.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest przeciwna  wyrzucaniu do kosza projektów ulic.

Radny Zbigniew Moroz poinformował, że otrzymał wniosek od Komendanta komisariatu Policji w Białych Błotach z prośbą o przyznanie im kwoty 50 000 zł na dodatkowe patrole Policji.
Radna Wiesława Suszek zaproponowała zmniejszenie tej kwoty do 30 000 zł.- radni poparli wniosek radnej.

Radny Zbigniew Moroz powiedział, że wędkarze proszą o możliwość zorganizowania turnieju pod patronatem Wójta Gminy i na ten cel potrzebowaliby 1000 zł.

Radna Alina Puppel powiedziała, że na równanie dróg potrzebne są bardzo duże nakłady finansowe, ale niestety nie widać żadnych efektów. W sprawie dowożenia dzieci do szkół miały być oszczędności,a ich nie będzie.

Radni podjęli dyskusję na temat oświetlenia.
Ustalono przeznaczyć 200 000 zł na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach, 50 000 zł na remont Gimnazjum i 150 000 zł na remonty w Zespole Szkół w Łochowie.
Ustalono również kwoty na poszczególne imprezy, które odbędą się w 2016 roku na terenie gminy Białe Błota.

Radni dokonali również analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej  i zdecydowano w latach 2017 -2018 na dopisanie do WPF następujących ulic: ul. Orzechowej w Zielonce, Pieszej,  Kaplicznej i Betonowej  w Białych Błotach oraz Bluszczową w Cielu, Narcyzową w Lipnikach i Leśną w Łochowie.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2016, 11:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505