Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji   Budżetu i Finansów z dnia 30 maja 2016 r., od godz. 14:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, i Prezes ZWiUK Wojciech Napierała.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z zakresem wykonania poprawy uzdatniania wody na ujęciu wodociągowym w Łochowie w celu uzyskania odpowiednich wyników jakości wody, która była warunkowo dopuszczona do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy do 30.06.2026 r. decyzją nr NHK1792/2015 z dn. 18.06.2015 r .
2.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za rok 2015 . 

Ad.1 Zapoznanie się z zakresem wykonania poprawy uzdatniania wody na ujęciu wodociągowym w Łochowie w celu uzyskania odpowiednich wyników jakości wody, która była warunkowo dopuszczona do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy do 30.06.2026 r. decyzją nr NHK1792/2015 z dn. 18.06.2015 r .

Sekretarz Gminy w sprawie kanalizacji poinformowała, że na dzień dzisiejszy brakuje ok 50 LRM. 
Przewodniczący Komisji poprosił Sekretarza , aby została przygotowana informacja o realizacji inwestycji kanalizacyjnej w formie pisemnej i przekazana wszystkim radnym. Następnie poruszył sprawę problemu z kanalizacją w miejscowości Łochowo. Zapytał kto za to zapłaci, czy obowiązuje w tym zakresie gwarancja. Dodał, że kanalizacja jest niedrożna. Zapytał kto odpowiada za ten stan rzeczy?
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że jakby kanalizacja  była drożna, to żadne ścieki, by nie spływały. Kierownik dodał, że należy sprawdzić w rurach co powoduje zator, czy zostawił coś wykonawca, czy wynika to z użytkowania kanalizacji.
Prezes ZWiUK powiedział, że na tę chwile woda w Łochowie jest zdatna do picia. Wyniki są w normie, ale nie wiadomo co będzie dalej.

Komisja podjęła dyskusje nt. jakości wody w Łochowie.

Ad.2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za rok 2015 . 

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusje na temat kosztów oświetlenia.
Przewodniczący Komisji zapytał o podwyżki w Urzędzie Gminy.
Skarbnik Gminy powiedziała, że podwyżki wynikają jedynie z widełek, które są zapisane w Regulaminie Urzędu Gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są oszczędności w dowożeniu dzieci.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeszcze nie wiadomo.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:26:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412