PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 stycznia 2017 od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Aleksandra Silska, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Pani Anna Antoszak oraz redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja.

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Bronisław Balcerowski.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński Komisję o godzinie 14:30 opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Porządek posiedzenia:
1) Materiały na sesję.
2) Sprawy bieżące.

Ad.1. Materiały na sesję.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do porządku zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Na poprzedniej sesji były zgłaszane autopoprawki do budżetu gminy na 2017, które zostały ujęte w treści uchwały, a pominięte w uzasadnieniu.

- w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aleksandra Silska.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aleksandra Silska.

- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Piskuła.

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

  Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa. Poinformował, że zostało spisane porozumienie pomiędzy dyrektorami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białych Błotach, a Wójtem Gminy. Porozumienie zostanie podpisane w dniu jutrzejszym po zaparafowani go przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy. Ustalono, iż obecne klasy 6 przejdą do budynku gimnazjum i zmieni im się wychowawca. Rady Rodziców klas 6 wyrazili na to zgodę. Obsługa administracyjna szkół przez najbliższe dwa lata zostaje na tym samym poziomie W przypadku jakichkolwiek zwolnień będzie sporządzony wspólny regulamin zwolnień

Redaktor Naczelna Białe Błota info zapytała, czy to porozumienie ma moc prawną, bo według niej nie ma takiej mocy.
Kierownik Patrycjusz Migawa odpowiedział, że nie ma mocy prawnej
. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że według niej takie stanowisko powinno wyjść z Komisji Oświaty. Dodała, że w czwartek była Komisja Oświaty i w tak ważnej sprawie stanowisko Komisji powinno być wyartykułowane.
Pani Anna Antoszak zapytała kiedy taki projekt porozumienia powstał?
Kierownik Patrycjusz Migawa powiedział, że warunki ugody były ustalane od kilku miesięcy.

Komisja podjęła dyskusję nt. liczby szkół na terenie gminy Biała Błota.

Przewodniczący Komisji zaproponował odczytanie treści porozumienia na sesji.
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała umieszczenie treści porozumienia w BIPie.
Przewodniczący Komisji dodał, że Wójt Gminy publicznie informował, iż w kwestii sieci szkół przygotuje dwie uchwały.
Kierownik Patrycjusz Migawa powiedział, że przedstawiona jest propozycja jednej szkoły, gdyż można stworzyć wspólny regulamin zwolnień.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (KGP.0006.5.2017 i KGP.0006.6.2017).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad. 2 Sprawy bieżące.

Redaktor Naczelna Białe Błota info powiedziała, że sprzeciwia się praktyką, które mają miejsce. tj. opuszczaniu posiedzeń Komisji po 15 minutach jest to nie w porządku wobec kolegów radnych. Dodała, że radny Rafał Barsukiewicz opuścił posiedzenie Komisji o godz. 14:30 i poprosiła o zaprotokołowanie tego faktu.
Przewodniczący Komisji powiedział, że radny Rafał Barsukiewicz zgłaszał przed Komisją, że może go nie być wcale w dniu dzisiejszym na spotkaniu. Dodał, że jakby wyszedł 10 minut przed końcem spotkania to nie byłoby to nic złego.
Redaktor Naczelna Białe Błota info powiedziała, że decydując się na udział w Komisji należy patrzeć na swoje możliwości czasowe. Zawnioskowała o potrącenie diety radnemu Rafałowi Barsukiewiczowi. Dodała, że każdy z nas żyje w rodzinie i ma jakieś problemy.

Komisja pojęła dyskusje nt. słabej jakości nagrań posiedzeń Komisji.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 10:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390