PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20 kwietnia 2017 r., o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

                                                 Protokół

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20.04.2017r., od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Komisji według listy obecności oraz Pani Krystyna Kołodziejczak

Pan Przewodniczący Bronisław Balcerowski
powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania:

1.Informacja na temat wykonania budżetu za I kwartał bieżącego roku.

Poinformował, że na spotkaniu nieobecna jest Skarbnik Gminy Pani Lucyna Krasulak i w zastępstwie informacji udzieli Pani Krystyna Kołodziejczak. Pani Kołodziejczak mówiła, że sprawozdanie należy złożyć do 24.04 w związku z tym sprawozdanie na dzień dzisiejszy nie jest przygotowane. W związku z tym Pan Balcerowski zaproponował kolejny termin spotkania komisji na dzień 26.04 o godz. 14.00. Członkowie komisji zgodzili się na zaproponowany termin. Pan Przewodniczący podziękował za udział i zakończył spotkanie komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowskimetryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (20 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 11:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458