Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                     ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 12/2010 dla inwestycji pod nazwą:


adaptacja budynku o przeznaczeniu usługowo-handlowym na budynek produkcyjno-usługowo-handlowy z przeznaczeniem na działalność polegającą na produkcji etykiet z papieru oraz recyklingu tuszy i tonerów na działce o nr ew. 398 położonej w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
                                                                                    Z up. Wójta
                                                                              Magdalena Wajchert
                                                                    Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (19 sierpnia 2010, 10:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1879