Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 13/2010

                                                    ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 13/2010 dla inwestycji pod nazwą:
 
budowa budynku produkcyjno magazynowego (w którym będzie się odbywać produkcja zniczy) z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi na terenie działki o numerze ewidencyjnym 298 położonej w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

                                                                              Z up. Wójta
                                                                             Magdalena Wajchert
                                                                   Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (27 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (27 sierpnia 2010, 13:54:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1800