WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
86-005 Białe Błota ul. Czysta 1a


 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach ul. Czysta 1a - 86-005 Białe Błota, lub osobiście pod tym samym adresem w pokoju 119.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Białe Błota. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegóły na stronie internetowej www.bialeblota.pl

konkurs na dyrektora gimnazjum_regulamin.doc (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Marian Wiśniewski (20 kwietnia 2007)
Opublikował: Marek Jakubowski (23 kwietnia 2007, 08:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3745