Zarządzenie Nr 124/2008


Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:
konkurs ofert na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2008 r. dla mieszkańców Gminy Białe Błota.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135).
Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Białe Błota w zakresie:

obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci i młodzieży,
zapobiegania nadwadze i otyłości – zespół metaboliczny,
zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
zapobieganie chorobom zakaźnym.  
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać od dnia 12.02.2008 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy http:// www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota sekretariat 052-323-90-90.
 
Termin składania ofert ustala się do dnia 14 marca 2008 roku do godz. 16,00.
 
Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs ofert na programy zdrowotne w zakresie...(wymienić rodzaj)” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa. Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  17.03.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie http:// www. bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej.
 
 
 
  Kryteria (51kB) word
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Małek (12 lutego 2008)
Opublikował: Marek Jakubowski (12 lutego 2008, 13:48:26)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 lutego 2008, 13:56:37)
Zmieniono: dodano kryteria

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2632