Wójt Gminy Białe Błota otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych w 2009 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA


Ogłasza:


otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych w 2009 r.
Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania publicznego Gminy w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Białych Błotach ul. Szubińska 7, 86-005  Białe Błota w terminie do 11 lutego 2009 roku, do godz. 16.00. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym z dopiskiem „Oferta – czwartki lekkoatletyczne.”  Więcej informacji, w tym zasady przyznania dotacji oraz wzór oferty można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.bialeblota.pl/?app=zarzadzenia&nid=2371   lub u Pani Jadwigi Tomaszewskiej pod nr telefonu  (052) 323-90-62.
 

metryczka


Wytworzył: UGBB (8 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (8 stycznia 2009, 11:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2720