otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota (130kB) pdf
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (176kB) pdf
Wzór oferty (104kB) word
Wzór sprawozdania (87kB) word
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys (56kB) word
Nabór członków do komisji konkursowej (289kB) pdf
Formularz zgłoszeniowy (260kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bączkowska (23 stycznia 2015)
Opublikował: Andrzej Pasek (23 stycznia 2015, 11:20:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1338