UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! RZP.271.53.2019.ZP2 ............................. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Data wszczęcia postępowania

17.05.2019 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota,
z podziałem na części:

Część 1 - komputer stacjonarny - 15 sztuk,

Część 2 – Monitory – 15 sztuk,

Cześć 3 – Dyski SSD - 4 sztuki,

Część 4 – Dyski HDD - 4 sztuki,

Część 5 – Urządzenia KSERO - 3 sztuki,

Część 6 – Drukarki - 3 sztuki,

Część 7 - oprogramowanie MS OFFICE 2016 standard GOV - 15 sztuk,

Część 8 – Oprogramowanie do backupu – 1 sztuka,

Część 9 - Aparat fotograficzny – 1 sztuka

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Opis przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ

Numer referencyjny sprawy

RZP.271.53.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania i otwarcia ofert

 

Oferty powinny być złożone w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 28.05.2019 r., do godz. 10:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wskazanym terminem dotrze do zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2019 r. do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

 

Rodzaj zamówienia

 

Dostawy

Procedura

Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Podstawa prawna

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Pełna treść zapytania ofertowego


Wyjaśnienia treści zapytania ofertowegoinformacja z otwarcia ofert

 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (11286kB) zip
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 23.05.2019 r. (445kB) pdf
informacja z otwarcia ofert (1382kB) pdf


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (2239kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Dominikowska (17 maja 2019)
Opublikował: Monika Dominikowska (17 maja 2019, 09:24:17)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (13 czerwca 2019, 09:28:13)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 602