Dostawa artykuły biurowe, druki akcydensowe, koperty, artykuły sanitarne, materiały eksploatacyjne do Urzędu Gminy Białe Błota w 2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej

równowartości kwoty 30 000 [i]euro

 

1.   Zamawiający:    Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE 

                                ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

zaprasza do złożenia oferty na:                    Zadanie 1 - Artykuły biurowe

Zadanie 2 - Druki Akcydensowe

Zadanie 3 - Koperty

Zadanie 4 - Artykuły sanitarne

Zadanie 5 – Materiały eksploatacyjne

2.           Przedmiot zamówienia:Artykuły biurowe – wykaz w załączniku

Druki akcydensowewykaz w załączniku

Kopertywykaz w załączniku. Wzory kopert w załącznikach 2 i 2a .

Artykuły sanitarnewykaz w załączniku

Materiały eksploatacyjnewykaz w załączniku        

3.        Termin realizacji zamówienia:       do końca 2016 roku

4.        Okres gwarancji:            nie dotyczy

5.        Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Białe Błota

                                                     ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

                                                     pokój nr 22

                                                     do dnia 19.01.2016 godz. 12.30

6.        Termin otwarcia ofert:         19.01.2016. godz. 13.00

7.        Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Zadania 1 i 4 Natalia Zielińska tel. (52)323-90-90 wew.0

e-mail: sekretariat@bialeblota.pl,

Zadanie 2 Anna Skwarska  tel. (52)323-90-98 e-mail: usc@bialeblota.pl

Zadanie 3 Anna Grygrowicz tel (52) 323-90-61 e-mail: bok@bialeblota.pl

Zadanie 5 Marek Jakubowski tel. (52) 323-90-85 e-mail: informatyka@bialeblota.pl

8.              Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

formularz ofertowy na 2016 art. biurowe poprawiony.xls (118kB) plik

ZAŁ nr 2 C6_5__Gmina_bialeblota copy.pdf (600kB) pdf

ZAŁ nr 2a C5__Gmina_bialeblota copy.pdf (605kB) pdf

Zał. 3 UMOWA Nr Or.2721. 2016 Projekt.doc (33kB) word


Protokół Or.2713.1.2016.pdf (493kB) pdf

metryczka


Wytworzył: ref. organizacyjny (12 stycznia 2016)
Opublikował: Marek Jakubowski (12 stycznia 2016, 15:09:38)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (20 stycznia 2016, 13:17:35)
Zmieniono: Protokół wyboru ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 968