Wykonanie remontu: łazienki na I piętrze, klatki schodowej oraz holu na parterze budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7

Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ, tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej):
 
w miejscu:
Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7 (sekretariat - pokój nr 22)
86-005 Białe Błota
do dnia:
28.11.2016 r. godz. 10:00
(decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania)

Zapytanie ofertowe (1773kB) zip
Formularz ofertowy (572kB) jpg
Przedmiar robót

metryczka


Wytworzył: Bartosz Wiese (25 listopada 2016)
Opublikował: Anita Błażejewicz (25 listopada 2016, 14:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643