Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

INFORMACJA  
 
 
W sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru dokonania z urzędu  podziału nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
Działając na podstawie art. 97a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
 
 
                                   Wójt Gminy Białe Błota
                                               informuje:

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym oznaczonej jako  działka nr 124  o pow. 2,5980 ha położona w obrębie ewidencyjnym Murowaniec, gmina Białe Błota.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, Wójt Gminy Białe Błota dokona wszczęcia postępowania o podział przedmiotowej nieruchomości.       
 
 
Informację   wywiesza się na tablicy ogłoszeń w dniach
od 03 kwietnia  do 02 czerwca 2012 r.
 
 
          Termin  zgłoszenia się  osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości upływa z dniem 02 czerwca 2012 r.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Świstowski (2 kwietnia 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (2 kwietnia 2012, 14:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2613