Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

 
                                  I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z  2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
  Wójt Gminy Białe Błota informuje :
 
       Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.74.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
       wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych działek 
       położonych w Białych Błotach oznaczonych  następującymi  numerami :
 
    1. nr 1434/4 o pow. 0,0161 ha, zapisanej w KW BY1B/00071633/1,
        cena działki wynosi : 16.100,00 zł (szesnaście tysięcy sto  złotych) +
        23 % VAT,
        Wymieniona działka stanowi uzupełnienie działki przyległej o nr 502/6.
 
    2. nr 1434/5 o pow. 0,0012 ha, zapisanej w KW BY1B/00071633/1, 
       cena działki wynosi : 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)
       + 23 % VAT,
        Wymieniona działka stanowi uzupełnienie działki przyległej o nr 502/5.
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  6 do  27 marca 2013 r.  
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  17 kwietnia  2013 r..
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (4 marca 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (4 marca 2013, 13:00:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2017