Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kruszynie Krajeńskim

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
informuje :
      Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą RGK.0007.84.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.    
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, 
      niezabudowanych działek położonych w Kruszynie Krajeńskim
      -    zapisanych w KW BY1B/00073512/1 :
 
     1. nr  34/14 o pow. 0,2933 ha,  cena wywoławcza : 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy
         złotych),
 
     2. nr  34/16 o pow. 0,4134 ha,  cena wywoławcza : 163.500,00 zł (sto sześćdziesiąt     
   trzy tysiące pięćset  złotych).
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
 
   
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  9 do 30 października 2013 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  20 listopada  2013 r..
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (2 października 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (7 października 2013, 09:05:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1823