Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lisim Ogonie oraz Kruszynie Krajeńskim

 I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2010 r.   Nr 102,  poz. 651  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota
informuje :
     I. Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą Nr RGK.0007.108.2013 z dnia 31 października
        2013 r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, 
        między innymi, niezabudowanej działki położonej :
 
     - w Lisim Ogonie,  zapisanej w KW BY1B/00064601/6 nr 128/4 o pow. 0,9471 ha,  cena wywoławcza :  405.000,00 zł (czterysta pięć  tysięcy złotych),
 
      II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą RGK.0007.74.2014 z dnia 29 maja 2014 r.
        wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej działki   
        położonej :
 
- w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW BY1B/00064517/0 nr  122/27  o  pow.  0,4632 ha,    cena wywoławcza :   165.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
   
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  6  do 27 sierpnia  2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje    pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm. ) upływa z dniem  17 września 2014 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (4 sierpnia 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (4 sierpnia 2014, 11:55:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264