Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Łochowicach

I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 

Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z  2014 r.,  poz. 518 ze zm.)
 
                                                   Wójt Gminy Białe Błota
                                                            informuje :

Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.    
wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi,
niezabudowanej działki położonej w Łochowicach, zapisanej w KW BY1B/00183262/7:

nr  245 o pow. 0,0866 ha, cena wywoławcza : 56.290,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
 
         Działka przeznaczona do sprzedaży stanowi grunt niezabudowany, położony w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  3  do  24 września 2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  15 października  2014 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (29 sierpnia 2014)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (29 sierpnia 2014, 10:35:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1351