Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lisim Ogonie

                                                  I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży  

Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z  2014 r.,  poz. 518 ze zm.) 
 
                                                   Wójt Gminy Białe Błota
 
                                                         informuje: 
 
Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr XLV/489/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.    
wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, właścicielowi działek przyległych o nr 58/1 i 61/1, między innymi, niezabudowanych działek  położonych w Lisim Ogonie,
-   zapisanych w KW BY1B/00128172/6:
 
nr  59/2, 64 i 74 o łącznej powierzchni  0,3425 ha, cena sprzedaży : 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 
Działki przeznaczone do sprzedaży stanowią częściowo stawy rybackie oraz drogi dojazdowe w obrębie istniejącego gospodarstwa rybackiego. 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  24 września do 15 października 2014 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  5 listopada  2014 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 września 2014)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (22 września 2014, 13:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1319