Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kruszynie Krajeńskim.

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży  

Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z  2014 r.,  poz. 518 ze zm.) 
 
                                                   Wójt Gminy Białe Błota
 
                                                               informuje :
 
Rada   Gminy  Białe  Błota  Uchwałą  nr  RGK.0007.104.2014  z  dnia  28  sierpnia 2014 r. wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej działki  położonej w Kruszynie Krajeńskim, zapisanej w KW BY1B/00073512/1: 
 
    nr  34/12 o  pow.  0,1303 ha,  cena wywoławcza : 58.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem 
               tysięcy złotych).
  
Działka przeznaczona do sprzedaży stanowi grunt niezabudowany, położony w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  8 do 29 października 2014 r.
 
 
                  Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  19 listopada  2014 r..

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (7 października 2014)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (7 października 2014, 13:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433