Wykaz nieruchomości do sprzedaży Białe Błota działka 40/24

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
 
      Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.64.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej
      działki położonej w Białych Błotach,
      -   zapisanej w KW BY1B/00026912/1 :
 
      nr  40/24 o pow. 1,0382 ha, cena wywoławcza : 850.000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt
      tysięcy złotych) + VAT    
 
 
     - Działka przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
       zagospodarowania przestrzennego, położona jest częściowo w terenie zabudowy
       rzemieślniczej, częściowo w terenie segregacji i przeróbki odpadów. Na terenie
       działki obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej.
     - Działka stanowi grunt nieużytkowany,  nieuzbrojony, dojazd drogą gruntową.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  17  grudnia  2014 r.  do  7 stycznia  2015 r.
 
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  28 stycznia 2015 r.
 
 
 
 
Białe Błota, 2014.12.12

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (15 grudnia 2014)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (15 grudnia 2014, 14:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1387