Wykaz nieruchomości do sprzedaży Białe Błota

I N F O R M A C J A 
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2014 r.,  poz. 518 ze zm.)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e   :
 
 
   I. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.137.2014 z dnia 30 października 2014 r.
      wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej
      nieruchomości położonej w Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00072047/3,
      oznaczonej jako działki  :
 
      nr  289/19 i 289/24 o pow. łącznej 0,0519 ha,  cena wywoławcza : 75.255,00 zł
      (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych),
 
       Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest terenie nieobjętym miejscowym
       planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi grunt nieużytkowany, nieuzbrojony,
       dojazd drogą gruntową.
 
  II. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.136.2014 z dnia 30 października 2014 r.
       wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu ograniczonego, do właścicieli
       nieruchomości przyległych o nr 218/10, 228/1 i 229/1, niezabudowanej działki
       położonej w Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00141859/3, oznaczonej  :
 
       nr  218/9 o pow. 0,0102 ha, cena wywoławcza : 14.280,00 zł (czternaście tysięcy
       dwieście osiemdziesiąt złotych),
      
        Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym
        planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi grunt nieużytkowany, nieuzbrojony.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  18 marca 2015 r.  do  8 kwietnia 2015 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) upływa z dniem  29 kwietnia 2015 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 marca 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 marca 2015, 14:33:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290