Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kruszynie Krajeńskim .


I N F O R M A C J A
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
      Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. z  2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                     Wójt Gminy Białe Błota
 
                                                                  informuje :
Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr XLVII/520/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.    
wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanych działek położonych w Kruszynie Kraj., zapisanych w KW BY1B/00064517/0 :
 
   nr  826/4 o pow. 2,7233 ha,  cena wywoławcza : 660.000,00 zł  (sześćset
               sześćdziesiąt  tysięcy złotych),     
   nr  826/5 o pow. 2,6500 ha,  cena wywoławcza : 705.000,00 zł  (siedemset 
         pięć tysięcy złotych).
   
   Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym miejscowym
   planem zagospodarowania przestrzennego,  stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań,
   nieużytkowane, nieuzbrojone, miejscami porośnięte krzakami i drzewami, dojazd   
   drogami gruntowymi.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach
od  9 do 30 marca 2016 r.
 
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 20 kwietnia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 marca 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (7 marca 2016, 11:44:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814