w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy


I N F O R M A C J A
 
 w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (tj.Dz.U.z 2015 r.,  poz. 1774 ze zm.)
 
                                                    Wójt Gminy Białe Błota
                                                             i n f o r m u j e:
 
       Rada Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.91.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., oraz
Uchwałą Nr RGK.0007.103.2016 z dnia 25 października 2016 r. wyraziła zgodę na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych na okres 5 lat:
·         - nieruchomości położonej w Białych Błotach, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00064243/8, oznaczonej jako  część działki nr 538/28 o pow. 0,0190 ha, z przeznaczeniem na cele gospodarcze nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Roczna stawka dzierżawy wynosi 2,80 zł/m2 gruntu.
·         -  nieruchomości   położonej w Kruszynie Krajeńskim, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00064243/8, oznaczonej jako  część działki nr 34/23 o pow. 0,0200 ha, z przeznaczeniem na cele gospodarcze nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Roczna stawka dzierżawy wynosi 2,80 zł/m2 gruntu.
·         -  nieruchomości   położonej w Zielonce, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00071435/3, oznaczonej jako  działka nr 91/5 o pow. 0,1560 ha, z przeznaczeniem na cele gospodarcze nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Roczna stawka dzierżawy wynosi 2,80 zł/m2 gruntu.
·         -  nieruchomości   położonej w Zielonce, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00071435/3, oznaczonej jako  działka nr 273/2 o pow. 0,0200 ha, z przeznaczeniem na cele warzywnicze. Roczna stawka dzierżawy wynosi 0,70 zł/m2 gruntu.
·         -  nieruchomości   położonej w Łochowie, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00064601/6, oznaczonej jako część działki nr 181/11 o pow. 0,0200 ha, z przeznaczeniem na cele warzywnicze. Roczna stawka dzierżawy wynosi 0,70 zł/m2 gruntu.
·         -  nieruchomości   położonej w Łochowie, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00064601/6, oznaczonej jako  część działki nr 214/27 o pow. 0,0066 ha, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Miesięczna stawka dzierżawy wynosi 11,00 zł/m2 gruntu .
·         - nieruchomości położonej w Łochowicach,  zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00045387/0 oznaczonej jako działka nr 83/2 o pow. 1,73 ha, z przeznaczeniem na cele rolne. Roczna stawka dzierżawy wynosi 250,00 zł / 1ha.
 
Ogłoszenie wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od  14 –go grudnia 2016 r. do 4 – go stycznia 2017 roku
 
 
 
Białe Błota, 2016.12.08

metryczka


Wytworzył: Andrzej Świstowski (9 grudnia 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (9 grudnia 2016, 10:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746