WYKONANIE BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA ZA 2013 ROK [...]

* Zał. nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013 (91kB) pdf

* Zał. Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013 (145kB) pdf

* Zał. Nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 R. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R. (44kB) pdf

* Zał Nr 4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2013 R. (16kB) pdf

* Zał. Nr 4a WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R. (23kB) pdf

* Zał. Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU (50kB) pdf

* Zał. Nr 6 DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (34kB) pdf

* Zał. Nr 6a DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (25kB) pdf

* Zał. Nr 7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 R. (46kB) pdf

* Zał. Nr 8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 R. (37kB) pdf

* Zał. Nr 9 INFORMACJA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 (25kB) pdf

* Zał. Nr 10 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA (74kB) pdf

* OBJAŚNIENIE (142kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do załącznika Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW (200kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do załacznika Nr 3 OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 R. (111kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do załacznika Nr 7 RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (32kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do załącznika Nr 8 (53kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do załącznika Nr 9 (37kB) pdf

* SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH ZA 2013 R. (92kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia-Jadomska-Bąk (5 czerwca 2014)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (5 czerwca 2014, 09:32:42)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska-Bąk (17 czerwca 2014, 11:02:52)
Zmieniono: zmiana formatu plików na PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2028