WYKONANIE BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

          * Zarządzenie nr SG.0050.77.2014 WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 sierpnia 2014 r. (16kB) pdf
* Zał. nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2014 R. (44kB) pdf

* Zał. nr 4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R. (17kB) pdf

* Załącznik nr 4a WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 R. (24kB) pdf

* Zał. nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU (54kB) pdf
 
* Zał. nr 6 DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (35kB) pdf

* Zał. nr 6a DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA I PÓŁROCZE 2014 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (24kB) pdf

* Zał. nr 7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R. (45kB) pdf

* Zał. nr 8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R. (37kB) pdf

* Zał. nr 9 INFORMACJA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R. (26kB) pdf

* OBJAŚNIENIE (145kB) pdf

* Objaśnienie do Zał. nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW (198kB) pdf

* Opis do Zał. nr 3 OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU (84kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do zał. nr 7 RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (31kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do zał. nr 8 (51kB) pdf

* OBJAŚNIENIE do zał. nr 9 (37kB) pdf

* Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w okresie od I -VI 2014 r. (79kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Jadomska-Bąk (2 września 2014)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (2 września 2014, 14:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1133