WYKONANIE BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA ZA 2014 ROK [...]

* Zarzadzenie SG.0050.19.2015 (52kB) word


- zał. nr 2 WYDATKI (154kB) pdf

- Zał. nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE (45kB) pdf

- Zał. nr 4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (16kB) pdf

- Zał. nr 4a WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 R. (23kB) pdf

- Zał nr 5 ZADANIA ZLECONE (57kB) pdf

- Zał. nr 6 DOTACJE SEKTOR PUBLICZNY (35kB) pdf

- Zał. nr 6a DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYC (25kB) pdf

- Zał nr 7 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH (45kB) pdf

- Zał nr 8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 R. (38kB) pdf

- Zał nr 9 GMINNE CENTRUM KULTURY (31kB) pdf

- Zał nr 10 Plan Wydatków UE (31kB) pdf

- Zał. Nr 11 MIENIE KOMUNALNE (60kB) pdf

- OBJAŚNIENIE DO ZAL NR 1 DOCHODY (255kB) word

- OBJAŚNIENIE DO ZAŁ NR 2 WYDATKI (332kB) word

- OBJAŚNIENIE DO ZAŁ NR 3 ZADANIA INWESTYCYJNE (311kB) word

- OBJAŚNIENIE DO ZAŁ NR 7 (42kB) word

- OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 (62kB) word

- OBJAŚNIENIE DO ZAŁ NR 9 (70kB) word
* WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W 2014 R WPF 2014 (31kB) pdf

* INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 R. (166kB) word

metryczka


Wytworzył: Emilia Jadomska-Bąk (1 kwietnia 2015)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (1 kwietnia 2015, 10:34:58)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska-Bąk (8 kwietnia 2015, 10:48:34)
Zmieniono: zmiana formatu załączników z Excel na PDF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1267