Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.04.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 25.04.2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13:00.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji,
2. Patrycja Harczenko radna gminy Białe Błota,
3. Maria Wolsztyńska radna gminy Białe Błota,
4. Jacek Krzyżanowski radny gminy Białe Błota,
5. Sekretarz Gminy Ewa Galicka,
6. Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu,
7. Danuta Ferenstain Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach,
8. Mirosław Donarski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie,
9. Aneta Malcer Inspektor,
10. Mieszkańcy gminy Białe Błota.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca Aleksandra Lubońska, która przywitała wszystkich przybyłych. 

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. Przewodnicząca Aleksandra Lubońska poinformowała o braku głosu w wizji z winy Urzędu Gminy Białe Błota.
Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy).

Tematyka:
1. Problemy i bolączki placówek oświatowych w Gminie Białe Błota,
2. Materiały na sesję,
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1 
Na temat funkcjonowania oddziałów w szkole wypowiedział się Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Liczba oddziałów byłaby mniejsza o 1 co 2 rok . Dyrektor Szkoły Danuta Ferenstain powiedziała, że nie było zwolnień nauczycieli. Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji zadała pytania o zwiększenie specjalistów psychologicznych. Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że na spotkaniu z Wójtem  Gminy Białe Błota również poruszyła ten temat. Obserwując cały ten problem – rośnie liczba dzieci z problemami emocjonalnymi. 

Dopuszczalna liczba w klasie 1-3 oddział to 25 dzieci. Są nauczyciele zatrudnieni na czas określony, którzy muszą mieć świadomość, że umowa nie będzie przedłużona w związku 
z reformą. Radna Maria Wolsztyńska poruszyła temat zajęć Wychowania Fizycznego w szkole. Od 4 klasy jest podział na dziewczęta i chłopców. Na zajęcia WF może chodzić więcej osób niż aktualnie dzięki temu mogą powstać oszczędności. Dyrektor Szkoły Danuta Ferenstain i Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa tłumaczą, że podział na grupy jest logiczny i przygotowany pod plan nauczania. Podział na grupy jest nie tylko na zajęciach WF, lecz również pod język angielski, informatyka.

Poruszony został temat wymiany instalacji w szkole w Białych Błotach. Kwota wymiany 
to 500 000,00 zł. Omówiono również wniosek Radnego Jacka Krzyżanowskiego w sprawie autobusów szkolnych. Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa poruszył temat budowy przedszkola dla dzieci. Do przedszkola w tym roku nie dostało się tylko 6 dzieci. 

O godzinie 14:20 przyszedł Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie Mirosław Donarski, który wypowiedział się na temat reformy edukacji i związanej z nią problemami, zaproponował również zmiany w uchwale stypendialnej. 

Komisja przedstawiła następujące wnioski: 
 
Znalezienie środków w budżecie na wymianę instalacji elektrycznej w wysokości 500 000,00 zł. 
- Za 4 głosy 
- Przeciw 0 głosów 
- Wstrzymał się 0 głosów 
  
Zamieszczenie w ogłoszeniu kryterium wieku autobusu szkolnego: rocznik 2004 i młodszy. 
- Za 4 głosy 
- Przeciw 0 głosów 
- Wstrzymał się 0 głosów 

Ad. 2. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego nie pojawił się na komisji i w związku z tym nie omówiono materiałów na sesję. 

Ad. 3. 
Inspektor Aneta Malcer omówiła projekty uchwał na sesję rady gminy. Radni omawiali program „Senior +”, czyli dzienny dom pobytu oraz „Białobłocki Senior” w Łochowie. Do tej pory nie ma koordynatora projektu. Dotacja nie jest wiadoma, nie wiadomo jaki będzie wkład własny. 
  
 
                                                           Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
                                                           Aleksandra Lubońska
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (19 czerwca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (19 czerwca 2019, 12:23:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119