ZEBRANIE W SOŁECTWIE LISI OGON W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORU CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ

K O M U N I K A T
Wójta Gminy Białe Błota

               
  Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota z dnia  12 lipca 2017 r. Nr SG.0050.64.2017 w sprawie przeprowadzenia wyboru członka rady sołeckiej przed upływem kadencji

postanawiam i podaję do publicznej
wiadomości, że:

dnia 28.07.2017 r. o godz. 18:00


odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Lisi Ogon zwołane w celu przeprowadzenia:

W Y B O R U    C Z Ł O N K A
R A D Y    S O Ł E C K I E J

miejsce zebrania: świetlica wiejska ul. Wyczynowa, Lisi Ogon

W przypadku braku wymaganej obecności 1/10  uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa – ustala się drugi termin zebrania  na dzień 04.08.2017 r. o  godz.  18.00

                                    
Wójt Gminy
/-/ Maciej Kulpa

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 lipca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (12 lipca 2017, 14:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367