ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Trzciniec, 31 marca 2016 R., GODZ. 17:30

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Trzciniec, dnia 31 marca 2016 r., o godz. 17:30, II termin zebrania 17:45,  w Ośrodku Wsparcia i Integracji  przy ulicy Gminnej 19 w Trzcińcu.
 Tematami ww. zebrania będą:
1.           Otwarcie zebrania -ustalenie quorum ( II termin zebrania godz. 17:45).
2.           Powitanie uczestników zebrania.
3.           Wybór  protokolanta.
4.           Stwierdzenie ważności zebrania.
5.          Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności za rok 2015.
6.           Informacja na temat inwestycji w sołectwie w roku 2016 r.
7.          Bezpieczeństwo we wsi ( ulica Sowia, Łabędzia i Jeżowska).
8.          Zmiana uchwały nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzciniec z dnia 21.09.2015 r.
9.          Wolne wnioski.
10.          Zamknięcie obrad.
                                                                 Z poważaniem
Sołtys
Gabriela Żernicka

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (24 marca 2016, 11:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432