ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Trzciniec 6 kwietnia 2017 r., GODZ. 17:30

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Trzciniec, dnia 6 kwietnia 2017 r., o godz. 17:30, II termin zebrania 17:45,  w Ośrodku Wsparcia i Integracji  przy ulicy Gminnej 19 w Trzcińcu.
 Tematami ww. zebrania będą:
1.           Otwarcie zebrania -ustalenie quorum ( II termin zebrania godz. 17:45).
2.           Powitanie uczestników zebrania.
3.           Wybór  protokolanta.
4.           Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5.           Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności za rok 2016.
6.           Informacja nt. budowy sieci gazowej na terenie sołectwa.
7.           Budowa drogi Trzciniec- Białe Błota - podjęcie uchwały.
8.           Wolne wnioski i zapytania.
9.           Zamknięcie obrad.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 marca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2017, 13:23:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367