ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Trzciniec, 21 marca 2018 r., GODZ. 17:30

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Trzciniec, dnia 21 marca 2018 r., o godz. 17:30  w  Ośrodku Wsparcia i Integracji przy ulicy Gminnej 19  w Trzcińcu. 

 Tematami ww. zebrania będą:
1. Otwarcie zebrania -ustalenie quorom ( II termin zebrania godz. 17:45)
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5. Przedstawienie sprawozdania przez sołtysa za 2017 r.
6. Bezpieczeństwo na ul. Sowiej, a  realizacja wniosków z zebrań wiejskich .
7. Omówienie realizacji zadania z funduszu sołeckiego na 2017 r. dot. ul. Jeżowskiej i Sarniej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
    
Z poważaniem
Sołtys
Gabriela Żernicka

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (13 marca 2018, 10:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380