Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 25 MAJA 2018 R., PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ PRZEPISY, KTÓRE ZOBOWIĄZYWAŁY  DO PROWADZENIA I PUBLIKOWANIA
REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH.
PONIŻSZE INFORMACJE SŁUŻYĆ BĘDĄ WYŁĄCZNIE CELOM ARCHIWALNYM ORAZ POMOCNICZYM I NIE BĘDĄ PODLEGAŁY AKTUALIZACJI.Na podstawie  art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informuje się, że  Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym

Poniżej do pobrania Rejestr w wersji do odczytu PDF

KARTA GŁÓWNA REJESTRU ZBIORÓW (47kB) pdf
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH (324kB) pdf

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw  związanych z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Biały Błotach Państwa danych osobowych m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej lub mogą Państwo skorzystać z platformy EPUAP na stronie www.epuap.gov.pl - wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy.
UWAGA!
Wysyłając pismo elektronicznie należy złożyć podpis korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego - profilu zaufanego.Wniosek o realizację praw z art.32 ODO (69kB) plik
Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota lub wysłać pocztą tradycyjną.

metryczka


Wytworzył: Anna Skwarska - Administrator Bezpieczeństwa Informacji (20 maja 2015)
Opublikował: Mieszko Siemiński (12 czerwca 2015, 11:51:48)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (24 maja 2018, 16:57:56)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16455