Wybory samorządowe

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. (312kB) pdf

Wyniki z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PROTOKÓŁ z wyborów na Wójta Gminy Białe Błota II tura wyborów - ponowne głosowanie dnia 4 listopada 2018r. (1729kB) pdf

PROTOKÓŁ z wyborów na Wójta Gminy Białe Błota I tura wyborów 21 października 2018 r. (1948kB) pdf

PROTOKÓŁ z wyborów do Rady Gminy Białe Błota 21 października 2018 r. (3214kB) pdf

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA OKRĘG nr 1 - załącznik Protokół z wyborów do Rady Gminy Białe Błota 21 października 2018 r. (3259kB) pdf

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA OKRĘG nr 2 - załącznik Protokół z wyborów do Rady Gminy Białe Błota 21 października 2018 r. (3234kB) pdf

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA OKRĘG nr 3 - załącznik Protokół z wyborów do Rady Gminy Białe Błota 21 października 2018 r. (3232kB) pdf

Komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach

Uchwała 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego  w dniu 4 listopada 2018 r.

Uchwala 9/2018 GKW z dnia 23 października 2018 r., o ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r. (545kB) pdf


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 11 września 2018 r., o miejscu, czasie i sposobie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta.
Komunikat GKW z 11 września 2018 r (302kB) pdf
Informujemy o awarii numeru kontaktowego 52 3239041. Wszelkie informacje pod numerem 52 3239087.

Postanowienie NR 111/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie nr 111/18

Postanowienie NR 112/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie nr 112/18

Postanowienie nr 131/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie nr 131/18 (1677kB) pdf

Postanowienie nr 132/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
Postanowienie nr 132/18 (2561kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 5 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w  gminie Białe Błota
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 5 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Białe Błota (63kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 5 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w  gminie Białe Błota
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 5 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w gminie Białe Błota (63kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 11 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w  gminie Białe Błota
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 11 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w gminie Białe Błota (62kB) pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 21 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 9 w  gminie Białe Błota
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 21 października 2018r., w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 9 w gminie Białe Błota (62kB) pdf

Wykaz składów obwodowych komisji wyborczych z podziałem na pełnione funkcje w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., (aktualizacja z dnia 11.10.2018r.)
Wykaz składów obwodowych komisji wyborczych z podziałem na pełnione funkcję (aktualizacja z dnia 11.10.2018r.) (109kB) pdf

Wykaz składów obwodowych komisji wyborczych z podziałem na pełnione funkcję w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., (aktualizacja z dnia 29.10.2018r.)Obwieszczenia:

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. (43kB) pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2018 roku (75kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota z 21 września 2018 r., o numerach i granicach obwodów głosowania
Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota z 21 września 2018r., o numera i granicach obwodów głosowania (118kB) pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Białe Błota zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
Obwieszczenie z dnia 21 września 2018r. (11kB) word


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 3 października 2018 r.,
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Białe Błota zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie z dnia 3 października 2018 r., o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - treść (83kB) pdf


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Białych Błotach z dnia 3 października 2018 r.,
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Białe Błota zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta - treść (75kB) pdf


Zarządzenia:

Zarządzenie SG.0050.7.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia  30 stycznia  2018 roku 
w sprawie   wykonywania czynności sprawdzających spełnienie warunku stałego zamieszkania na terenie gminy osób wnioskujących o wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy Białe Błota

Zarządzenie SG.0050.65.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwały:

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacje:

Komunikat dotyczący dojazdu do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych w dniu 21.10.2018 r.
plik do pobrania (40kB) pdf

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 21.10.2018r.

Informacje ze szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych z przykładami oddania ważnego głosu na kartach głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
plik do pobrania (3085kB) plik

Informacje ze szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
plik do pobrania (5949kB) pdf

Informacje ze szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
plik do pobrania (7195kB) pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2018 r., odnośnie powołania w gminie Białe Błota obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2018 r., odnośnie powołania w gminie Białe Błota obwodowych komisji wyborczych (63kB) pdf


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
informacja


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
informacja Państwowej Komisji Wyborczej


Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
informacja


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
informacja


Instrukcja dotycząca postępowania komisji wyborczych w związku z przyjmowaniem od kandydatów w wyborach samorządowych 2018 r. oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
instrukcja (989kB) pdf


Zakres zadań i informacja o danych teleadresowych zespołu Urzędu Gminy Białe Błota odpowiedzialnego za przeprowadzanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
plik do pobrania (76kB) pdf

Uchwala o obwodach
link do uchwały


WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
plik do pobrania (116kB) pdf

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
plik do pobrania (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: BRG (16 sierpnia 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (16 sierpnia 2018, 12:58:04)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (5 listopada 2018, 11:03:50)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6179