PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 11.02.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz.1
nagranie cz.2

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 11.02. 2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Patrycja Harczenko, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski, p.o. dyrektora GCK p. Kamila Łączna, sołtys sołectwa Murowaniec p. Sylwia Stoppel, mieszkaniec gminy Białe Błota.
 
Tematem posiedzenia komisji było rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Gminy.
 
Skarga na sołtysa sołectwa Murowaniec p. Sylwię Stoppel. Skarga została złożona przez radnego Sławomira Ossowskiego. Wysłuchano stron, radnego Sławomira Ossowskiego i sołtys
p. Sylwii Stoppel. Stwierdzono, że skarga jest niezasadna ze względu na zły stan zdrowia pani sołtys.  
Druga skarga na kierownika ZAZ w Białych Błotach. Komisja przegłosowała wniosek o zaproszenie byłego pracownika ZAZ.
Trzecia skarga  na dyrektora GCK w Białych Błotach. Wysłuchano Redaktora Naczelnego Czasopisma Białe Błota info p. Marzannę Kreja i p.o. dyrektora p. Kamilę Łączną
Wypracowano stanowisko że skarga jest zasadna.
Rozpatrzenie skargi Nr RGK. 1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. Mieszkanka Ciela przedstawiła sprawę.
Komisja rozpatrywała wniosek radnego Sławomira Ossowskiego w sprawie wyłączenia radnego Sławomira Ruge z Komisji Rewizyjnej. Komisja zapoznała się z wnioskiem i wystosowała pismo w tej sprawie przedstawiające brak podstaw do wyłączenia radnego Sławomira Ruge z ww. komisji.
 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
                                                                                                i Petycji
                                                                                          Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 lutego 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (12 lutego 2019, 13:15:30)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (14 marca 2019, 14:24:39)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 604