PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.02.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 25.02.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Patrycja Harczenko, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, p. Andrzej Wiekierak Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik referatu Budżetu
p. Izabela Sut Kierownik ZAZ, p. Grażyna Mączko Prezes ZWiUK, p.  Mirosław Maciejewski oraz  mieszkańcy gminy Białe Błota. 
 
Nieobecna Radna Karolina Lachowicz
 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Jacek Grzywacz, który przywitała wszystkich przybyłych.
 
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych.
Tematyka:
1.      Sieć wodociągowa,
2.      Rozbiórka budynku gospodarczego, niezgodność powierzchni działki ok 6000 m/kw,
3.      Skarga na kierownika ZAZu,
4.      Materiały na sesję.
 
Ad. 1. Komisja rozpatrywała sprawę petycji mieszkańców Zielonki. Sprawę przedstawiła Prezes ZWiUK Grażyna Mączko. Mówiono o braku możliwości doprowadzenia wody i potrzebie wybudowania nowej linii przesyłowej.
 
Ad. 2. Andrzej Wiekierak Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił historię skargi związaną z rozbiórką budynku. Mieszkanka składająca skargę przedstawiła historię zabrania gruntu pod budowę drogi przez gminę, powierzchnia ok 6000 m/kw.
 
O godzinie 15:45 komisję opuściła Radna Patrycja Harczenko.
 
Ad. 3. Skarga dotyczyła relacji między pracownikami, a kadrą zarządzającą w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.
 
Ad. 4. Materiały na sesję przedstawiła Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak.
 
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
                                                                                                i Petycji
 
                                                                                Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (8 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (8 marca 2019, 13:28:08)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019, 09:33:48)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622