PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 12.03.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 12.03.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Patrycja Harczenko, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, kierownik referatu PSZOK Przemysław Kowalski, inspektor Michał Czyżewski.
 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Jacek Grzywacz, który przywitała wszystkich przybyłych.
 
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych.
Tematyka:
1.      Skarga na bezczynność Wójta,
2.      Rozpatrzenie petycji,
3.      Rozbiórka budynku gospodarczego, niezgodność powierzchni działki o ok 6000 m/kw.,
4.      Budowa sieci wodociągowej przy ul. Stokrotki Polnej w Zielonce
5.      Budowa ul. Cedrowej,
6.      Skarga na kierownika ZAZ
 
Ad. 1. 
Skarga na bezczynność Wójta (zaproszony pracowników urzędu Gminy z referatu Dróg i utrzymania PSZOK) celem uzyskania informacji w powyższej skardze. Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że czynności są prowadzone na bieżąco. Nie ma podstaw do zasadności skargi. 
Ad. 2. 
Rozpatrzenie petycji mieszkańców Zielonki. Mieszkańcy wnoszą o informacje odnośnie użyczenia świetlicy wiejskiej na sylwestra w roku 2017/ 2018 oraz w okresie późniejszym przed oddaniem obiektu w użytkowanie. Pytają kto wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w tym obiekcie. 
- mieszkańcy wnoszą o powstanie przejścia dla pieszych na jednej z ulicy w Zielonce. 
- oświetlenie w Zielonce oraz utwardzenie dróg w Zielonce. 
W związku z licznymi pytaniami odpowiedź na petycję mieszkańców Zielonki wystosował sołtys Tomasz Olejniczak w piśmie do wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.01.2019r. w odpowiedzi tej są odpowiedzi na poszczególne pytania. Mieszkańcy zostali poinformowani na komisji, że otrzymają odpowiedź w najbliższym czasie. 
Ad. 3. 
Po rozmowie z zainteresowaną komisja poprosiła zainteresowaną o przedłużenie rozpatrywania tej sprawy, co zostały zaakceptowane. 
Komisja zwróci się do wójta o wyjaśnienia sprawy podziałowej terenu o którym mowa w skardze. 
Ad. 4. 
Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Stokrotki Polnej w Zielonce jest bezzasadna, ponieważ kupujący nieruchomości zostali poinformowani o stanie sieci wodociągowej i planach jej rozbudowy przed zakupem. 
Ad. 5. 
Sprawa budowy ulicy Cedrowej komisja uznała petycję za zasadną z zastrzeżeniem, że realizacja jest możliwa pod warunkiem dostępności środków w budżecie. 
Ad. 6. 
Sprawa na kierownika ZAZ. Radna Magdalena Sznajder  zgłosiła konieczność głosowania w sprawie uznania skargi na kierownika ZAZ zgodnie ze szkoleniem w którym uczestniczyła. Po dyskusji przegłosowano skargę za zasadną w głosowaniu 4 „za” , 1 „wstrzymujący” ( radny Jacek Grzywacz). 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
 
   Jacek Grzywacz 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (14 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (14 marca 2019, 12:49:01)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019, 11:53:47)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 580