PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.03.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25.03.2019 r. od godz. 15.00 w Świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Patrycja Harczenko, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, Bogusława Bajgot Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska. 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Jacek Grzywacz, który przywitała wszystkich przybyłych. 
  
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. 
Tematyka: 
1.      Odpowiedź na petycję w sprawie utwardzenia drogi w Lisim Ogonie, 
2.      Rozpatrzenie petycji mieszkańców Zielonki. 
3.      Skarga rozbiórka budynku gospodarczego, niezgodność powierzchni działki o ok 6000 m/kw., 
4.      Materiały na sesję. 

Ad. 1. 
Wójt Gminy w 2020 r. zamierza rozpocząć inwestycję na ul. Sportowej w Lisim Ogonie w związku z powyższym złoży Radzie Gminy wniosek o zabezpieczenie środków budżecie na kolejne lata. W związku z tym, że w obecnym budżecie nie są zabezpieczone środki na tą inwestycje petycja jest bezzasadna. 
Ad. 2. 
Przewodniczący Jacek Grzywacz odniósł się do poprzedniego posiedzenia komisji, gdzie również ta sprawa była poruszana. Komisja oczekuje dalszych odpowiedzi ze strony referatów Urzędu Gminy. 
Ad. 3. 
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował komisję, że decyzją dekomunizacyjną fragment działki został przekazany Gminie w celu wybudowania drogi. Komisja nie ma kompetencji do rozstrzygania tej sprawy. Rozstrzygnięcie będzie dochodzone na drodze sądowej. 
Ad. 4. 
Omówienie materiałów na sesję przez: Bogusławę Bajgot Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Krystynę Kołodziejczak Kierownika Referatu Budżetu, Lucynę Krasulak Skarbnika Gminy, Andrzeja Wiekieraka Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
 
   Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (12 kwietnia 2019, 13:30:00)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019, 13:29:35)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 604