Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 23.04.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 23.04.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, p. Sebastian Tomicki Sołtys Sołectwa Łochowo.
 
Nieobecna: radna Patrycja Harczenko i radna Karolina Lachowicz.
 
Przewodniczący Komisji p. Jacek Grzywacz poinformował, że zostały przygotowane dwa projekty uchwał rozstrzygających petycje, które wpłynęły do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota. Odnośnie skargi, która wpłynęła również do Komisji a dot. wielkości działki w Cielu zostanie przygotowane uzasadnienie i projekt uchwały zostanie wprowadzony pod obrady Rady Gminy na najbliższej sesji. 
Przekazał, że wpłynęła petycja z Stowarzyszenia „Prądki Nasz Dom” dot. podjęcia prac planistycznych oraz zabezpieczenia środków na wykonanie projektu drogi w ciągu ul. Zagajnikowej z Prądek w celu połączenia z utwardzoną nawierzchnią z ul. Źródlaną w miejscowości Ciele. Przewodniczący Komisji stwierdził, że petycja jest słuszna lecz nie ma środków na realizację tego zadania. Proponował, aby  to zadanie wprowadzić do budżetu na 2020 rok i wystosować w tej sprawie pismo do Wójta Gminy, aby pozyskał na ten cel środki zewnętrzne. 
W drugiej części posiedzenia Komisji omawiano projekty uchwał przygotowane na Sesję Rady Gminy Białe Błota. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
                                                                                                i Petycji
                                                                                          Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (11 lipca 2019, 14:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454