Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.05.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 27.05.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:, Radna Patrycja Harczenko, Radna Magdalena Sznajder, Radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy, Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Przestrzennej, Aneta Malcer Inspektor, mieszkańcy 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła w zastępstwie Radna Katarzyna Tomicka, który przywitała wszystkich przybyłych. 
  
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. 

Inspektor Aneta Malcer przedstawiła uchwałę, która podczas sesji zostanie poddana głosowaniu przez radnych i występuje z uchyleniem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w klubie „Senior+”. Radna Magdalena Sznajder zadała pytanie odnośnie świetlicy w Łochowie. Czy mieszkańcy mogą ją wynajmować. Program „Senior+” wyklucza wynajem świetlicy przez mieszkańców. Sprawa została skierowana do wojewody. 

Mieszkaniec przedstawił wiadomość mailową jaką wysłał do radnego Łukasza Wyszomirskiego. Skarga
na radnego została wysłana 02.05.2019 r. Mieszkaniec o nawiezieniu bardzo dużej ilości śmieci poinformował władzę, zgłosił to do radnego z uwagi, że jest mieszkańcem Zielonki i Przewodniczącym Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Wiadomość mailowa została wysłana 24.02.2019 r. 

Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła propozycję zmiany uchwały budżetowej. 

Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej omówił tematy
na sesję w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Wyjaśnił również uchwały KGP.0006.19-KGP.0006.21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. W tej sprawie przeprowadził ze ZWiUK. 

 
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
   
  Katarzyna Tomicka

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (15 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (15 lipca 2019, 09:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432