Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 18.06.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie


Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 18.06.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, sołtys Sebastian Tomicki. 

Nieobecna radna Patrycja Harczenko.
 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Jacek Grzywacz, który przywitała wszystkich przybyłych.
 
Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący komisji Jacek Grzywacz przedstawił etap realizacji zadań komisji. Z uwagi na brak materiałów do omówienia na bieżącą sesję radni będą zapoznawać się z nimi na pozostałych komisjach.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji
 
    Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (15 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (15 lipca 2019, 11:07:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429