Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.08.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 26.08.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, Sołtys Sołectwa Łochowo Sebastian Tomicki, Dyrektor GCK Violetta Drążkowska, Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, Inspektor Aneta Malcer, mieszkanka Gminy Białe Błota.

Nieobecna radna Patrycja Harczenko i radna Karolina Lachowicz
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz pytał o koszty świetlicy w Cielu. 
Dyrektor GCK Violetta Drążkowska mówiła, że koszty są szacowane na podstawie kosztów funkcjonowania innych świetlic, jako przykład podała świetlice w Łochowie, gdzie koszt miesięcznego utrzymania wynosi 4 200 zł. 
Następnie rozpoczęto dyskusje na temat skargi mieszkanki, która przekazała, że złożyła zapytanie do radnych na sesji Rady Gminy Białe Błota dlaczego niektórzy radni głosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Białe Błota. Przekazała że do tej pory nie otrzymała odpowiedzi od radnych ani od Przewodniczącego Rady Gminy 
Przewodniczący komisji Jacek Grzywacz przekazał, że być może radni na sesji nie byli przygotowani do udzielenia odpowiedzi. 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS na innych Komisjach. 
Inspektor Aneta Malcer omówiła projekty uchwał zmieniające regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
                                                                                              Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                     Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 października 2019, 08:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448