Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 23.09.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie


Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 23.09.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz, Sołtys Sołectwa Łochowo Sebastian Tomicki, Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, 
  
Nieobecna radna Patrycja Harczenko 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
  
W związku z tym, iż do komisji nie wpłynęły nowe skargi lub wnioski komisja zajmie się omówieniem materiałów na sesję rady gminy. 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak omówiła projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy. 
  
Na tym zakończono obrady komisji 
  
 
 
Przewodnicząca Komisji
  
   Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 października 2019, 08:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454