Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.10.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie


Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 28.10.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski, radny Sławomir Ruge, kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak. 
 
Nieobecna radna Patrycja Harczenko 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
  
W związku z tym, iż do komisji nie wpłynęły nowe skargi lub wnioski komisja zajmie się omówieniem materiałów na sesję rady gminy. 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak omówiła projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy.
  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak omówił projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy. 
  
  
  
Na tym zakończono obrady komisji 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
   Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (26 listopada 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (26 listopada 2019, 10:05:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407