Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 17.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 17.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, radna Patrycja Harczenko – Staszewska, Sołtys Sebastian Tomicki 
  
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
  
W związku z tym, iż do komisji nie wpłynęły nowe skargi lub wnioski komisja zapozna się 
z materiałami na sesje podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. 
  
  
  
Na tym zakończono obrady komisji. 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
   Magdalena Sznajder 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020, 14:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409