Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 24.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Katarzyna Tomicka, radna Karolina Lachowicz, Sołtys Sołectwa Łochowo Sebastian Tomicki. 
 
Przewodnicząca Magdalena Sznajder otworzyła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie o ochronie danych osobowych. 
Następnie przekazała, że do  dnia 24.02.2020 r. nie wpłynęła do komisji żadna skarga, wniosek, lub petycja. Skarga, która była wstępnie rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu komisji została przeniesiona na kolejne  posiedzenie Komisji, które zaplanowano w miesiącu marcu br. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
 
Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Sznajder    

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (25 lutego 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (25 lutego 2020, 08:56:16)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (27 lutego 2020, 08:24:09)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460