Protokół z posiedzenia łączonego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 01.09.2020 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Guliwera 4a.

nagranie


Protokół 
Z posiedzenia łączonego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 01.09.2020 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Guliwera 4a. 

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder, radny Łukasz Wyszomirski, radna Ilona Nowakowska, radny Zbigniew Moroz, radny Piotr Mądrzyński, , radna Katarzyna Tomicka,  radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Karolina Lachowicz, radny Henryk Sykut, radna Anna Banaszek, radna Maria Wolsztyńska, , radna Kamilla Grzelak, radny Krzysztof Michalak, radny Bronisław Balcerowski, radna Aleksandra Lubońska, radna Burdanowska Magdalena, radny Jacek Grzywacz, radny Jacek Krzyżanowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak, Pani Edyta Ramian, Komendant Hufca Bydgoszcz - Miasto Pani Beata Kobus.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji Skarg Wniosków i Petycji,  która przywitał wszystkich przybyłych. Następnie odczytała pouczenia dot. ochrony danych osobowych i przedstawił temat posiedzenia Komisji:
Wyłonienie nazwy dla nowo powstałego ronda turbinowego.
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że wpłynęło 12 propozycji nazw ronda, w pierwszej kolejności poprosiła o wypowiedź Związek Harcerstwa Polskiego, który zaproponował nazwę „Rondo płk Antoniego Grygiela”.
 
Komendant Hufca Bydgoszcz - Miasto Pani Beata Kobus poinformowała, że to był wspólny wniosek z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Szkołą Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Pani komendant wraz z nauczycielką historii Panią Edytą Ramian scharakteryzowały postać płk Antoniego Grygiela.
 
Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby rozszerzyć nazwę do zapisu „Rondo Powstańca Wielkopolskiego płk Antoniego Grygiela”, co zostało przyjęte z aprobatą przez Panią Komendant.
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Stowarzyszenie Pryzmat Pomocy oraz Stowarzyszenie Inicjatyw i Integracji przedstawiło tą samą propozycję nazwy ronda im. Mariana Rejewskiego. Stowarzyszenie Prądki Nasz Dom wystosowało propozycję nazwy
im. gen. Zbigniewa Nowka. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka zaproponowało nazwy: Kinal- Straße, Kinalstraße, Kinalplatz. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przedłożył wniosek, w którym proponuje nazwę im. Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego
w Bydgoszczy wyraziło poparcie dla propozycji nazwy wystosowanej przez Stowarzyszenie Prądki Nasz Dom. Klub Miłośników Starej Techniki Skansen Łochowice zaproponował nazwę ronda im. Łukasza Płotkowskiego.
 
W imieniu Stowarzyszenia Klub Miłośników Starej Techniki Skansen Łochowice głos zabrał radny Jacek Grzywacz, który powiedział, ze należy sięgnąć do osób miejscowych i docenić ich pracę na rzecz społeczeństwa. Pan Łukasz Płotkowski pracował w naszej Gminie na rzecz szkolnictwa, był artystą. Jako jedyny jest honorowym obywatelem Gminy Białe Błota.
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Stowarzyszenie Nasza Zielonka zaproponowało nazwę imienia Mariana Rejewskiego. Radny Łukasz Wyszomirski odniósł się do wypowiedzi, w których mówi się, że jest już nadana nazwa Szkole Podstawowej w Białych Błotach im.  Mariana Rejewskiego, jednakże osoby wjeżdżające do Białych Błot jej nie widza i warto byłoby jeszcze bardziej podkreślić nazwisko patrona szkoły poprzez nadanie również nazwy nowo powstałemu rondu.
 
Przewodnicząca komisji przedstawiła propozycję wystosowaną przez Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy: im. Mariana Rejewskiego. Ostania propozycja została zaproponowana przez radnego Gminy Białe Błota Jacka Krzyżanowskiego również im. Mariana Rejewskiego.
 
Przewodnicząca komisji poprosiła aby radni wytypowali swoich kandydatów:
 
Propozycję Powstańca Wielkopolskiego płk Antoniego Grygiela wybrali następujący radni
 
1. Jacek Grzywacz,
2. Katarzyna Tomicka
3. Magdalena Sznajder
4. Krzysztof Michalak
5. Maria Wolsztyńska
6. Aleksandra Lubońska
7. Kamilla Grzelak
8. Magdalena Burdanowska
9. Ilona Nowakowska
10. Patrycja Harczenko-Staszewska
11. Krzysztof Kocikowski (informacja podana telefonicznie)
 
Propozycję im. Mariana Rejewskiego wybrali następujący radni:
 
1. Piotr Mądrzyński
2. Bronisław Balcerowski
3. Karolina Lachowicz
4. Henryk Sykut
5. Anna Banaszek
6. Łukasz Wyszomirski
7. Jacek Krzyżanowski
8. Zbigniew Moroz (informacja podana telefonicznie)
9. Sławomir Ruge (informacja podana telefonicznie)
10. Sławomir Ossowski (informacja podana telefonicznie)
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że w związku z powyższym zostanie wystosowane pismo do Wójta z informacją o poparciu propozycji nazwy: Powstańca Wielkopolskiego płk Antoniego Grygiela.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak przedstawił jak wygląda dalsza procedura nadania nazwy. Obowiązkiem będzie uzyskanie opinii z zarządcami dróg oraz Radą Gminy Białe Błota. Pozytywne opinie umożliwią przedłożenie Radzie projektu uchwały.
 
Radny Łukasz Wyszomirski zwrócił uwagę, ze budowa ronda zakończyła się sukcesem, została mu również nadana nazwa, dlatego należy przypomnieć Wójtowi, że faktycznym zwieńczeniem będzie budowa obwodnicy Białych Błot, która ograniczy ruch.
 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zaapelował o głosowanie jednomyślne podczas sesji na przedstawioną Wójtowi propozycję nazwy ronda.
 
Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder zakończyła obrady komisji.
 
 
Przewodnicząca Komisji
  Magdalena Sznajder

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 września 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 września 2020, 07:49:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286